با شروع مشكل ويروس كرونا ، اونتا در راستاي مسئوليت اجتماعي شركت ، ضمن تاكيد بر اهميت پيشگري حداكثري از شيوع اين ويروس و تامين اقلام و مواد بهداشتي مورد نياز مردم در اين شرايط خاص ، به توليد موادي از جمله ژل الكلي و محلول الكلي ضدعفوني كننده دست و محلول الكلي ضدعفوني كننده سطوح ، با برند پلمپ ايران پي اي اقدام نموده است.

آشنایی با شرکت اونتا طلوع ایرانیان